พฤติการณ์อย่างไรเรียกว่ายกย่องเมียน้อยฉันภริยา

พฤติการณ์อย่างไรเรียกว่ายกย่องเมียน้อยฉันภริยา  ;ยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา, แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว แม้จะไม่ปรากฏว่าสามีพาจำเลยที่ 2 (เมียน้อย)ออกงานสังคมหรือแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักจำเลยที่ 2 ในฐานะภริยา แต่พฤติการณ์ของสามีที่อยู่ในบ้านเดียวกับเมียน้อยในเวลากลางคืนและอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดซึ่งบ้านดังกล่าวอยู่ในแหล่งชุมนุมชนและทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันโดยเปิดเผย

ทั้งเมียน้อยเคยขับรถยนต์พาสามีออกจากบ้านที่อยู่ด้วยกันไปส่งและไปรับสามี หลังจากแวะซื้อผลไม้แล้วสามีจึงเปลี่ยนมาเป็นคนขับแทนการปฏิบัติของสามีต่อเมียน้อย เช่นนั้นบ่งชี้ถึงการมีความสัมพันธ์กันฉันชู้สาวและมีการเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าสามียกย่องเมียน้อยฉันภริยาแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6516/2552

แม้จำเลยที่ 1 จะไม่เคยพาจำเลยที่ 2 ออกงานสังคม หรือแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได้อีกด้วย

ปรึกษาทีมกฏหมาย >>โทร คุยกับทนายเบอร์ 062-4265289 ,094-5260549 << ปรึกษาคดีได้เลย
แชร์เก็บไว้หรือส่งให้เพื่อน