หาทนาย จ.มหาสารคาม โทร. ปรึกษาก่อนได้ 094-5260549

บ้านกฎหมาย ดอตคอม โดยสำนักกฎหมายทนายปฏิภัทร์ ศรีมุงคุณ  รับว่าความ ปรึกษาคดีต่างๆ ให้คำปรึกษากฎหมาย ปัญหาคดีความ ต่างๆ เช่น คดีมรดก ขอจัดการมรดก คดีครอบครัว ฟ้องหย่า อำนาจปกครองบุตร แบ่งสิน สมรส ค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพ‎ ,คดีที่ดิน ครอบครองปรปักษ์,ทรัพย์สิน หนี้สิน ,คดีล้มละลาย ฯลฯ และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา พ.ร.บ.ยาเสพติดทุกประเภท คดีครอบครัวมรดก ที่ดิน คดีล้มละลาย สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดี เจรจาประนอมหนี้ จด ทะเบียนสิทธิ นิติกรรม ร่างสัญญาทุกประเภท จดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทฯ

ทีมทนายความของเรามีความตั้งใจ ใส่ใจในทุกคดี ต้องการทนายความในจังหวัดขอนแก่น ,มหาสารคาม. กาฬสินธิ์ ,ร้อยเอ็ด,บุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคอีสาน ตลอดจนรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย ติดต่อ ทนาย ปฏิภัทร์ 094-5260549

เบอร์ติดต่อรับบริการหรือสอบถาม

ที่ปรึกษา ทีมกฏหมาย โทร  0945260549 ติดต่อปรึกษาคดีได้เลย

สำนักกฎหมายทนายปฏิภัทร์ ศรีมุงคุณ  เลขที่ 145 หมู่ 20 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

 

ปรึกษาทีมกฏหมาย >>โทร คุยกับทนายเบอร์ 062-4265289 ,094-5260549 << ปรึกษาคดีได้เลย
แชร์เก็บไว้หรือส่งให้เพื่อน