เรื่องครอบครัว คดีเกี่ยวกับครอบครัว ปรึกษาเราได้

เรื่อง..คดีครอบครัว และเรื่องเกี่ยวกับครัวครัวต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้อสงสัย หรือยังไม่เข้าใจจัดเจน ท่านสามารถปรึกษาทนาย จากสำนักกฎหมายของเราได้…เช่น

-การหมั้น
-เงื่อนไขแห่งการสมรส
-ความสัมพันธ์ ระหว่าง สามีภริยา
-ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
-ความเป็นโมฆะ ของการสมรส
-การสิ้นสุด แห่งการสมรส
-บิดา มารดา กับบุตร
-บิดามารดา
-สิทธิและหน้าที่ ของบิดา มารดา และ บุตร
-ความปกครอง
-บุตรบุญธรรม
-ค่าอุปการะเลี้ยงดู

คดีแพ่ง เช่น คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ผู้จัดการมรดก อำนาจปกครองบุตร ผิดสัญญากู้ยืม
ภารจำยอม ทางจำเป็น
เกี่ยวกับที่ดิน มรดก แบ่งแยก จำนอง จำนำ ค้ำประกัน

คดีอาญา เช่น คดีเช็ค ยักยอก ฉ้อโกง หมิ่นประมาท